port_telia

TeliaSonera

Om Företaget

TeliaSonera är Sveriges största tele och datakommunikationsbolag. Vi tror inte de behöver någon närmare presentation.

Vad gjorde Pixelforge

Vi har vid ett flertal tillfällen fotograferat events och personal.

 

design & verktyg

Fina kameror, Lightroom och Photoshop gjorde susen.

målgrupp

Medarbetarna på TeliaSonera.